สถานที่เที่ยวมหัศจรรย์ อิหร่านประวัติ เป็นอย่างไร?

สถานที่เที่ยวมหัศจรรย์ อิหร่านในอดีตเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ และปกครองดินแดนทั่วทั้ง ตะวันออกกลางเลยทีเดียว โดยในอดีตนั้นอิหร่านรู้จักกันในนาม เปอร์เซีย และนับว่าปัจจุบันเป็นประเทศที่ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของตะวันออกกลาง ด้วยขนาดพื้นที่กว่า 1,648,195 ตารางกิโลเมตร อาณาจักรเปอร์เซ๊ยนั้น ต้องย้อนไปราว 625 ปีก่อนคริสต์กาล

ที่ชาวอิหร่านเริ่มมีการตั้งจักรวรรดิ จากการรวบรวมอำนาจดินแดนโดยรอบ เปอร์เซียเจริญถึงขีดสุดในยุคของ พระเจ้าไซรัสมหาราช จักรวรรดิอะคีเมนิด ทรงเป็นคนก่อตั้งขึ้นมา เมื่อ 550 ปี ก่อนคริสต์กาล

อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมาก ตั้งแต่คาบสมุทรบอลข่าน และยุโรปตะวันออกทางทิศตะวันตก จรดแม่น้ำสินธุทางทิศตะวันออก ทำให้อาณาจักรมีความใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยในช่วงเวลานั้น

อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้มาล้มสลาย ภายใต้การพิชิตของ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช กษัตริย์หนุ่ม มาซิโดเนี่ยน ในปี 330 ก่อนคริสต์กาล และต่อด้วยราชวงค์แซสซานิด ในปีค.ศ. 224 อิหร่านกลายเป็นผู้นำโลกอีกครั้ง

เมื่อได้รวมเข้ากับจักรวรรดิไบแซนไทน์ ซึ่งเป็นจักรวรรดิโรมันตะวันออก ด้วยระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ ก่อนการมาของ มุสลิมรอชิดีน (Rashidun) ได้พิชิตดินแดนอิหร่านทั้งหมด และได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

และการปกครอง รวมถึงศาสนาอีกด้วย ที่เข้ามามีส่วนในการปกครอง จนต่อมาประเทศอิหร่านยังถือว่า เป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามอีกด้วย และยังเป็นยุคทองของศาสนาในอิหร่าน ที่สร้างนักคิดและนักวิทยาศาสตร์ ศิลปะ

หรือบุคลากรที่มีความสำคัญจำนวน มากอีกด้วย ในระยะเวลาต่อมา หลังจากที่ประเทศเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ ระบอบการปกครองได้ถูกเปลี่ยนเป็น ระบบสภากับเทวาธิปไตย เมื่อเข้าช่วงศตวรรษที่ 19 ประเทศอิหร่านต้องเสียดินแดน

ให้กับสหภาพโซเวียต ในช่วงสงครามเย็นขณะนั้น ทำให้อิหร่านเองได้พันธมิตรใหม่ อย่างสหรัฐอเมริกาและฝ่ายพันธมิตร จึงทำให้สามารถต่อสู้กับรัสเซียได้สูสี และป้องกันดินแดนของตนเอาไว้ได้นั้นเอง

ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ของประเทศนั้น ภายใต้ทะเลทรายดังกล่าวนั้น มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มาก โดยเฉพาะน้ำมันนั้นเอง ที่ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงหลักที่เป็นกำลังหลัก ในการส่งออกนั้นเอง

สถานที่เที่ยวมหัศจรรย์

สถานที่เที่ยวมหัศจรรย์ อิหร่านมี เศรษฐกิจวัฒนธรรมอย่างไร?

ประเทศอิหร่าน ถือว่าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสหประชาชาติอีกด้วย และได้ร่วม องต์การร่วมมือเศรษฐกิจ ขบวนการไม่ฝักใฝ่ใด องต์การตวามร่วมมืออิสลามและโอเปก กลุ่มประเทศผู้ค้าน้ำมันนั้นเอง โดยพิ้นที่ในอิหร่านนั้น มีทรัพยากรทางธรรมชาติเยอะอย่างมาก ถึงแม้ดินแดนในประเทศจะมีแต่ทะเลทรายก็เหอะ แต่ทว่าในอดีตโบราณดินแดนตะวันออกกลางนั้น

มีความสมบูรณ์อย่างมาก เชื่อกันว่าเป็นป่าเขียวชอุ่ม รวมถึงสัตว์ต่างๆที่มีความสมดุล จนกระทั่งมาถึงของการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงทำให้ความอุดมสมบูรณ์ต่างๆได้หายไป ไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือต้นไม้ต่างๆ

ได้กลายเป็นทะเล จนมาถึงปัจจุบันนั้นเอง แต่การค้นพบน้ำมันจำนวนมาก ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ เพราะน้ำมันเกิดจากซากพืชซากสัตว์ อัดทับถมกันเป็นเวลาหลายล้านปี จึงกลายเป็นน้ำมันหรือแร่ธาตุต่างๆ

ที่อยู่ภายใต้ดินนั้นเอง ทำให้อิหร่านมีอัตราการส่งออก ที่มากและมีการพึ่งพาการส่งออก และการท่องเที่ยว เป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศ และผลักดันประเทศตัวเอง ให้อยู่ระดับแถวหน้าของชาติอาหรับอีกด้วย

อิหร่านเอง มีความเชื่อและศรัทธาต่อศาสนาอิสลามอย่างมาก จากการเปลี่ยนแปลง อาหรับสปริง ที่นำโดย อิม่ามโคมัยนี เป็นผู้นำสูงสุดทาง ด้านจิตวิญญาณ ที่ยุคหนึ่งได้นำชาวอิหร่านออกมา กดดันรัฐบาลในขณะนั้น

จึงทำให้วัฒนธรรมการเคร่งศาสนา ในประเทศนั้นมีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายศาสนา ที่ถูกเพิ่มเข้ามา และยังมีตำรวจศาสนาที่ยังคอย ทำหน้าที่ดูแลกฎของศาสนา ที่แตกจากกฎหมายภายในประเทศนั้นเอง

นับว่าประเทศอิหร่านนั้น มีวัฒนธรรมและอารยธรรมที่เก่าแก่ อีกแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ นักคิดนักเขียน รวมถึงวิทยาการต่างๆ มาจาก ชาวเปอร์เซีย ที่รวบรวมขึ้นในอดีตนั้นเอง จึงถือว่าได้ว่ามีความก้าวหน้า มาตั้งแต่อดีตกาลแล้วนั้นเอง

สถานที่เที่ยวมหัศจรรย์

อิหร่านสถานที่ท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง?

เดิมทีประเทศแห่งนี้คือ อาณาจักรอันเก่าแก่ ที่ยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนาน จึงทำให้พื้นที่โดยทั่วไป ของเปอร์เซียนั้นมีโบราณสถาน อยู่กระจายอยู่รอบประเทศ รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ สวยงามตระกาลตา ที่ตั้งอยู่ในเมืองต่างๆ สถานที่อันเป็นไฮไลท์ของ อิหร่านนั้นมีอะไรบ้าง สถานที่แรกนั้นคือ Golestan Palace (พระราชวังโกเลสตาน) หรือพระราชวังแห่งดอกไม้

ตั้งอยุ่ที่เมืองเตหะราน เป็นผลงานสถานปัตยกรรมในช่วงยุคของ ราชวงค์กาจาร์ พระราชวังแห่งนี้ ได้ถูกขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในปี 2013 ด้วยความงดงามของพระราชวังนั้น มีศิลปะแบบตะวันออกกลาง

และสิ่งของประดับอลังการอย่างมาก สถานที่ต่อไปนั้นคือ Sa ‘ad Abad Palace เป็นพระวังฤดูร้อนที่เก่าแก่ ของราชวงค์การจาร์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางด้านเหนือ ของเมืองเตหะราน รูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปะนั้น

เป็นเอกลักษณ์สไตล์เปอร์เซีย ที่มีความสวยงามอย่างมาก สมกับพระเกียรติของกษัตริย์เปอร์เซีย ที่ประกาศถึงความยิ่งใหญ่ ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้เข้าเที่ยวชมด้านในอีกด้วย เราไปกันต่อที่ ยอดเขาดามาวานด์

เป็นส่วนหนึ่งของ เทือกเขา Alborz ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ จากจุดตรงนี้เราจะได้เห็น ภูเขาไฟที่มีรูปทรงที่สวยงาม และมีความสูงมากที่สุดในเอเชียอีกด้วย ด้วยความสูงถึง 5,671 เมตร ช่วงฤดูหนาวหิมะ

จะปกคลุมทั้งภูเขา มีกิจกรรมเล่นกีฬาหิมะ ให้กับนักท่องเที่ยวได้ท้าทายกันด้วย อีกทั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้ ทางธรรมชาติที่สวยงาม แถมอากาศที่เย็นจากระดับความสูงอีกด้วย เหมาะแก่การมาสูดอากาศ

บริสุทธิ์อย่างมาก สถานที่สุดท้ายคือ Persepolis (เปอร์เซียโปลิส) เป็นเมืองอารายธรรมโบราณ ของชาวเปอร์เซีย ตั้งอยู่ที่เชิงเขา Kuh-e Rahmat ที่เมือง Shiraz สร้างขึ้นในราวปี 522 – 486 ก่อนคริสต์ศักราช

สิ่งก่อสร้างที่ยังคงเหลืออยู่ เสาต่างๆทำด้วยหินและสร้างตามแบบ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ด้วยลักษณะการก่อสร้างนั้น มีความเก่าแก่อย่างมาก ในปัจจุบันได้ถูกบันทึกไว้ใน ทะเบียนมรดกโลกอีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยว

อันเป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ ของอาณาจักรเปอร์เซีย ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยว อีกมากที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ต่างให้ความสนใจ และเดินทางกันมาศึกษาประวัติศาสตร์ หากใครที่ชื่นชอบศึกษาประวัติศาสตร์ นับว่าห้ามพลาด

สถานที่เที่ยวมหัศจรรย์

ปัจจุบันอิหร่านเป็นอย่างไรบ้าง?

ด้วยสภาวะทางการเมืองที่ยังนิ่งเฉย บวกกับปัญหาเรื่องพรมแดน ในบริเวณตะวันออกกลาง ที่มีมาอย่างยาวนาน จึงทำให้เกิดเหตุวินาศกรรมอยู่บ่อยๆ หรือเหตุก่อการร้ายจากกลุ่มต่างๆ แต่ถึงแม้ปัญหาเหล่านี้จะสะสม มาเป็นเวลาหลายร้อยปี อาณาจักรเปอร์เซียแห่งนี้ ยังคงดำรงอยู่ได้มาอย่างยาวนาน ผู้ที่ถือว่ามีเชื้อสายเก่าแก่ ในดินแดนเอเชียตะวันออกกลาง

เพราะด้วยความเก่ง และมีวิวิทยาการล้ำหน้า มาตั้งแต่ยุคโบราณบวกกับมี ทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างมากในดินแดนของเปอร์เซีย จึงเป็นทรัพยากรที่สร้างอาณาจักร แห่งนี้มาอย่างยาวนาน

รวมถึงปัจจุบันที่มีบ่อน้ำมันเป็นจำนวนมาก และแก็ชธรรมชาติ ที่มีมากจนกลายเป็น สินค้าส่งออกไปทั่วโลก อีกทั้งยังมีการท่องเที่ยว ที่เป็นอีกเครื่องยนต์เศรษฐกิจของอิหร่าน ที่ทำให้เหล่านักท่องเที่ยว

ที่ชื่นชอบสไตล์ตะวันออกกลาง ต่างเดินทางกันมาชม สถาปัตยกรรมต่างๆภายในประเทศ ซึ่งภายในประเทศนั้น มีมรดกทางอารยธรรมมา ตั้งแต่โบราณมาแล้ว จึงทำให้อิหร่านมีจุดขาย ในเรื่องความเป็นอาณาจักรเปอร์เซีย มาตั้งแต่โบราณนั้นเอง

สรุปการเดินทางไปเที่ยว อิหร่าน เป็นอย่างไรบ้าง?

ประเทศที่มีอารยธรรมอันเก่าแก่ พาให้เราได้มาเห็นร่องลอย ประวัติศาสตร์ของอิหร่าน สถานที่โบราณสถานต่างๆ รวมถึงสถาปัตยกรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นเปอร์เซีย ผู้คนต่างๆยังคงใช้ชีวิต ไปตามวิถีดั่งเดิม ยิ่งถ้าอยู่ในดินแดนชนบท ชาวบ้านก็จะทำไร่และก็เลี้ยงสัตว์ ตามแบบฉบับชาวเปอร์เซียดั่งเดิม และความเป็นเอกลักษณ์

อีกอย่างหนึ่งของเปอร์เซียเลยก็คือ พรมเปอร์เซ๊ย ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก หากใครได้ไปเยือน จะต้องมีพรมกลับบ้านเป็นของฝาก แต่กฎหมายของที่นี้ ห้ามนำพรมที่มีความยาวเกิน 24 ตารางเมตรต่อคน

เว้นแต่เป็นพรมเก่าหรือจะได้รับอนุญาติเท่านั้น ด้วยความที่เป็นรัฐอิสลาม สิ่งที่ต้องห้ามในประเทศนี้ คล้ายๆประเทศอื่นๆในดินแดนอาหรับ หากได้ลองมาท่องเที่ยว ในดินแดนเปอร์เซียแห่งนี้

อาจจะต้องหลงใหลอารยธรรม อันเก่าแก่ของประเทศแห่งนี้ และยังได้ศึกษาประวัติศาสตร์อีกด้วย จึงทำให้ มองว่า อิหร่าน เป็นอีกหนึ่งในประเทศ ที่มีอารยธรรมเก่าแก่ เหมาะแก่การมาศึกษา

และเที่ยวชมความสวยงามในประเทศแห่งนี้ อีกทั่งยังเป็นกลุ่มประเทศผู้นำในดินแดน ตะวันออกกลางอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ หรือการทหาร ที่เรามักจะได้ยินข่าว การพัฒนาขีปนาวุทอยู่เป็นประจำ

ถึงแม้เราจะได้ยินข่าวปัญหา ในดินแดนตะวันออกกลางที่ไม่ค่อยดี และน่ากลัวก็ตาม แต่หากได้ลองเดินทางมาเที่ยว ท่านอาจจะรักอาณาจักรเปอร์เซียแห่งนี้ ก็ว่าได้

เที่ยวต่างประเทศ

นักร้องน่ารัก